Login Form

Address

E-mail: admin@oocaa.gov.et

Website: www.ococ.gov.et

Phone: +251-221-123-438

Phone: +251-122-124-050

Phone: +251-222-118-334

   Baay’'inaa Wiirtuu Madalii Motummaa fi Dhuunfaa EMGOO Damee Amboo

                                                            

T.L

Godina/ Bul.Magaala

Lak

Wiirtuu Madaallii Mootumma

Baay'inaa

 

Baay'inaa Wiirtuu Madalii  Dhuunfaa

1

Bulchinsa Magaalaa Amboo

1

Kolleejjii Micro Business Amboo

     6

2

Yuniversitii Riiftii Vaallii Ambo

3

Hayome Higher Clinic Amboo

4

Kolleejjii Madda Walabuu Amboo

5

Kolleejjii Giloobal Amboo

6

Kolleejjii Haber BL.Sh.C.Amboo

2

Bulchinsa Magaalaa Walisoo

1

St.Luk Hospital and Nursing College/Waliso

1

3

Godina Shawaa Lixaa

1

Kolleejji BLTO Gibee Vaalii/ Baakko

1

2

Kolleejjii Shanan Odaa

1

4

Godina Horoo Guduruu Wallaggaa

1

Kolleejjii Fincaa’aa Vaalii

3

2

Kolleejjii Horroo Guduruu

3

Kolleejjii Daandii Boruu

5

Godina Shawaa Lixaa

1

Warshaa Habashaa Simmintoo

1

Waligalaan  Baay'inaa wiirtuu Madaallii Dhuunfaa

13

Baay'inaa wiirtuu Madaallii  Motummaa fi Dhuunfaa

41